Nieuws & Opinie

17-12-2018. Westfriese boeren verzorgden in de Bronstijd samen weloverwogen de inrichting van het landschap
Meer lezen ›

19-10-2018. Toekenning SIM-subsidies archeologie 2018
Meer lezen ›

08-10-2018. Versterking Houtribdijk: hightecharcheologie op de bodem van het Markermeer
Meer lezen ›

Proefsleuven

Tijdens een proefsleuvenonderzoek graven we met een graafmachine sleuven in een deel van het terrein. Zo bepalen we de aard, de locatie, de omvang en de datering van de archeologische vindplaats. Eventuele sporen en vondsten worden geborgen, gedocumenteerd en onderzocht.

Rapportage en advies

Na afloop krijgt u een helder rapport met de resultaten en conclusies van het onderzoek. Ook geven we een duidelijk advies voor het vervolg.

Vervolgstappen

Op basis hiervan kan de gemeente of bevoegde overheid besluiten tot het  vrijgeven van het gebied (geen archeologische waarde), een archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden, een opgraving of behoud van de vindplaats.

Een proefsleuvenonderzoek moet u laten uitvoeren door een erkend archeologische uitvoerder. En altijd op basis van een goedgekeurd Programma van Eisen.

Kwaliteit en ervaring

ADC ArcheoProjecten heeft alle kwalificaties voor het uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek. Wij opereren volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), hebben een boor- en opgravingsvergunning en werken met ervaren archeologen, veldtechnici en specialisten.

Proefsleuvenonderzoek

Flyer ADC proefsleuvenonderzoek