Nieuws & Opinie

17-12-2018. Westfriese boeren verzorgden in de Bronstijd samen weloverwogen de inrichting van het landschap
Meer lezen ›

19-10-2018. Toekenning SIM-subsidies archeologie 2018
Meer lezen ›

08-10-2018. Versterking Houtribdijk: hightecharcheologie op de bodem van het Markermeer
Meer lezen ›

Programma van Eisen

Proefsleuvenonderzoek, archeologische begeleiding, opgravingen: voor al het onderzoek waarbij gegraven wordt is een Programma van Eisen noodzakelijk.

Onderzoeksvragen en kwaliteitseisen 

Een Programma van Eisen (PvE) is de basis voor het uitvoeren van archeologische werkzaamheden.  

ADC ArcheoProjecten helpt u bij het opstellen en laten goedkeuren van het Programma van Eisen.

Kwaliteit en prijs

Een Programma van Eisen heeft ook grote voordelen. Met een Programma van Eisen kunt u offertes van verschillende archeologisch onderzoekers beter beoordelen op kwaliteit en prijs. Bovendien bent u er zeker van dat het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de eisen van de overheid. En dat bevordert de voortgang in de Ruimtelijke Ordeningsprocedure van uw bouw- en bestemmingsplannen.
Onze senior archeologen schrijven reële Programma’s van Eisen met aandacht voor kwaliteit. Een prima basis voor efficiënt en kwalitatief goed uitgevoerd archeologisch onderzoek.

Inhoud van het PvE:

- het doel en de reden van het onderzoek;
- de vragen die het onderzoek moet beantwoorden;
- de omvang van het onderzoek en de toe te passen methoden en technieken;
- de wijze van uitwerking van het onderzoek en de inzet van specialisten;
- de vorm, inhoud en oplage van de rapportage en eventueel het auteursrecht;
- de periode van uitvoering en de eisen t.a.v. personeel en uitvoering.


Een Programma van Eisen moet zijn opgesteld door een senior archeoloog. Een geldig Programma van Eisen is bovendien getoetst en vastgesteld door de gemeente, de archeologische dienst of een onafhankelijk archeoloog.