Nieuws & Opinie

17-12-2018. Westfriese boeren verzorgden in de Bronstijd samen weloverwogen de inrichting van het landschap
Meer lezen ›

19-10-2018. Toekenning SIM-subsidies archeologie 2018
Meer lezen ›

08-10-2018. Versterking Houtribdijk: hightecharcheologie op de bodem van het Markermeer
Meer lezen ›

Vooronderzoek

Opgraven kun je maar één keer doen.

Archeologische onderzoekers hebben één belangrijk doel: zo min mogelijk grond verplaatsen en toch zoveel mogelijk te weten te komen over de archeologische waarde van een plaats. En dat begint al met een vooronderzoek van achter hun bureau.

Toont vooronderzoek aan dat toekomstige bouw geen gevaar oplevert voor het historische bodemarchief? Dan is dat alleen maar winst!

Niet alleen voor u als opdrachtgever, maar ook voor de archeologie. Want hoe minder er wordt opgegraven, hoe minder er wordt vernietigd.

Uit bureauonderzoek weten we of een gebied archeologische waarde heeft.

Wat er precies zit, hoe diep het zit en of het goed behouden is, is dan nog niet duidelijk. We kunnen in zo’n geval bekijken of er verder onderzoek gedaan moet worden en zo ja: hoe.

Dat doen we met booronderzoek of door enkele proefsleuven te graven. Dat noemen we Inventariserend Veldonderzoek (IVO).

Levert het vooronderzoek niet voldoende informatie op om de archeologische waarde van de archeologische resten te bepalen? Dan kan het archeologisch begeleiden van uw graafwerkzaamheden een optie zijn.