Nieuws & Opinie

17-12-2018. Westfriese boeren verzorgden in de Bronstijd samen weloverwogen de inrichting van het landschap
Meer lezen ›

19-10-2018. Toekenning SIM-subsidies archeologie 2018
Meer lezen ›

08-10-2018. Versterking Houtribdijk: hightecharcheologie op de bodem van het Markermeer
Meer lezen ›

Publiekspresentatie

Archeologie onder de aandacht brengen van het publiek verhoogt de interesse in uw project en óók in ons erfgoed.

Onze visie

Artikel 9 van het Verdrag van Malta dat in 1992 door de lidstaten van Europa is ondertekend, gaat over het communiceren over archeologie naar het publiek. ADC ArcheoProjecten onderstreept het belang van communicatie naar het publiek over archeologische onderzoek.

rondleiding schoolklas

Archeologie maakt geschiedenis zichtbaar

Het presenteren van een aansprekende vondst kan veel positieve aandacht en draagvlak voor het project en de archeologie generen. De geschiedenis wordt als het ware blootgelegd en een stukje geschiedenis wordt zichtbaar.

Open dag

Het werk en de bevindingen van archeologen is echt spannend als het verhaal wordt verteld over mensen en over hoe ze vroeger leefden. Door het organiseren van een opendag tijdens het archeologische onderzoek betrekt u het publiek bij het cultuurhistorisch erfgoed en maakt u bewoners enthousiast over hun geschiedenis

Onze aanpak

Voor de publieksbrede aandacht worden open dagen en rondleidingen georganiseerd. Communicatie gaat via uw website of een eigen project website, lokale of landelijke pers en social media. De basisscholen worden benaderd met een educatieve inslag, een open dag, meezoeken naar vondsten en indien gewenst een lesbrief en suggesties voor de docenten.