Waterschappen

Wanneer u als waterschap obstakels zoals zomerkades weghaalt, een rivierbedding afgraaft of dijken teruglegt, heeft u archeologische expertise nodig. Er kunnen scheepswrakken en restanten van bruggen, havens en scheepswerven worden aangetroffen.


Het ADC heeft als enige bedrijf in Nederland maritiem archeologen in dienst en beschikt over een opgravingvergunning voor onderwaterarcheologie.

Het resultaat voor u is gedegen en snel onderzoek, zodat u verder kunt met uw project.

Onze maritiem experts verzorgen onderzoek met sonar, multibeam en grondradar. Duikonderzoek, opgravingen en begeleiding van baggerwerkzaamheden.  

Waterschip uit IJmeer geborgen NOS 8-9-2009
   Waterschip IJmeer geborgen