Overheid als bevoegd gezag

De Wet op de Archeologische Monumentenzorg geeft gemeenten nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Onze ervaren specialisten ondersteunen u bij uw erfgoedbeleid en begeleiden de dagelijkse zorg voor het archeologisch erfgoed.

Het ADC heeft 80 ervaren archeologen in huis met expertise in zeer complexe archeologische projecten.

Het resultaat voor u is archeologische expertise bij beleidsvragen en wegwijs in de archeologische praktijk.

 

ADC Heritage is hét adviesbureau voor vraagstukken over archeologisch erfgoed. Onze specialisten adviseren gemeenten en diensten over archeologie beleid; al dan niet met een archeologisch beleidsadviseur in huis.