Privacy verklaring

Deze website http://www.archeologie.nl (hierna: “de Website” of “deze Website”) wordt beheerd door ADC Archeologische Opgravingen B.V., gevestigd te Amersfoort (hierna: “ADC”). Bij bezoek aan deze Website kan ADC Archeologische Opgravingen B.V. persoonsgegevens van u verzamelen en verder verwerken. Dat gebeurt in directe zin (op het moment dat u wordt gevraagd om gegevens te verstrekken) of in indirecte zin.

ADC waarborgt en respecteert uw privacy en zal uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving verwerken op de wijze en voor de doeleinden zoals hierna beschreven.

Verantwoordelijke

In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking van uw persoonsgegevens aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens dat is gevestigd in Den Haag. ADC Archeologische Opgravingen, gevestigd aan de Nijverheidsweg-Noord 114, 3812PN te Amersfoort is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Aard en doeleinden van de verwerking

Als u gebruik maakt van deze Website, zal ADC persoonsgegevens van u vastleggen. Deze persoonsgegevens zal ADC gebruiken om u in staat te stellen optimaal gebruik van deze Website te maken, een beter beeld te krijgen van de interesses van gebruikers die de Website bezoeken, met u te communiceren over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn alsmede om oneigenlijk gebruik van deze Website tegen te gaan.

De persoonsgegevens die ADC verzamelt, omvatten onder meer identificerende gegevens (zoals uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres), gegevens over de door u gebruikte hard- en software en gegevens over de door u op de Website geraadpleegde informatie.

ADC zal uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor deze worden verzameld.

Bijzondere persoonsgegevens

ADC verwerkt zonder uw toestemming geen bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of uw gezondheid) via de Website.

Cookies

Deze Website maakt gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webserver op uw harde schijf wordt geplaatst en door de Website wordt gebruikt om uw computer te identificeren telkens wanneer u de Website bezoekt.

ADC gebruikt cookies om uw voorkeuren en andere gerelateerde informatie op te slaan. ADC gebruikt cookies niet om andere informatie over u of op uw persoonlijke computer te verzamelen.

Cookies kunnen worden verwijderd door de aanwijzingen van het hulpbestand van uw internetbrowser te volgen. Als u ervoor kiest cookies te deactiveren, is het mogelijk dat bepaalde delen van de Website niet goed werken.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

ADC beschouwt een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. Zij neemt dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt.

Inzage en correctie

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens hebt u recht op inzage in de persoonsgegevens die ADC van u verwerkt en eventueel correctie daarvan. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, of vragen hebt over de wijze waarop ADC uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met ADC via info@archeologie.nl.

Wijzigingen

Tot slot wijst ADC u erop dat zij wijzigingen kan aanbrengen in deze Privacyverklaring. Het verdient dan ook aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen.