Het ADC Conserveringslab

Roest rust niet...

Wat in de grond zit vergaat. Sommige materialen heel snel, andere gelukkig langzaam. Archeologische vondsten willen we graag bewaren, ze zijn het tastbare deel van onze geschiedenis. Niet alle vondsten blijven zoals ze zijn als ze eenmaal zijn opgegraven. Het ADC heeft een uitgebreid en gekwalificeerd conserveringsatelier, waarin vele materialen geconsolideerd, geconserveerd en gerestaureerd kunnen worden. Van kleine sieraden tot grote scheepsbalken; van metaal en glas, tot leer en hout. Het ADC Conserveringslab zorgt voor duurzame conservering of consolidatie van archeologische materialen.

De juiste omstandigheden

Conservering valt en staat met de juiste klimatologische bewaaromstandigheden. Dit geldt natuurlijk vooral voor kwetsbare organische materialen als hout en leer. Maar ook metaal en glas kan in de loop der jaren ahteruit gaan als de omstandigheden waaronder het bewaard blijft niet optimaal zijn.

Heeft u een depot met archeologisch materiaal en twijfelt u aan de conditie van de vondsten? Het ADC kan u helpen het materiaal op eventuele achteruitgang in kwaliteit te controleren. We kunnen u adviseren hoe uw depot en de kwaliteit van het daarin opgeslagen materiaal te optimaliseren. En als u wilt, kunnen we u assisteren bij het ondernemen van concrete stappen in dit proces, zoals de aanleg van klimaatkamers.

Laat het zien!

Conserveren is een mooi vak: vaak zien wij als eerste de prachtige details die tevoorschijn komen als een stukje roest uit de grond wordt schoongemaakt. Waar mogelijk kunnen we de vondsten restaureren en ze hun oorspronkelijke vorm teruggeven. Zo kunnen ze direct tentoongesteld worden voor publiek. Want waarom zou je bewaren als niemand het ziet?

Garantie

De door het ADC toegepaste methoden en technieken zijn conform de richtlijnen in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, die zijn vastgelegd in de K.N.A. Landbodems 3.3 en K.N.A. Waterbodems. Dit houdt onder andere in dat maximale reversibiliteit (omkeerbaarheid) wordt nagestreefd en dat de in het vakgebied gangbare en toegestane middelen en materialen veilig zijn gebruikt. Bovendien wordt gewerkt volgens de strikte regelgeving van de Veiligheids Checklist Aannemers, de VCA, waarvoor het ADC gecertificeerd is.

Deze kwaliteit van werken wordt gegarandeerd door middel van een ADC Conserveringscertificaat, dat bij ieder in het atelier geconserveerd voorwerp wordt verstrekt. Of het nou metaal, glas, of organische materialen zoals hout, leer, bot, ivoor en textiel betreft.

Projecten

Wilt u zien wat Het ADC Conserveringslab voor projecten heeft uitgevoerd in de loop der jaren? 
Klik dan hier