Nieuws & Opinie

17-12-2018. Westfriese boeren verzorgden in de Bronstijd samen weloverwogen de inrichting van het landschap
Meer lezen ›

19-10-2018. Toekenning SIM-subsidies archeologie 2018
Meer lezen ›

08-10-2018. Versterking Houtribdijk: hightecharcheologie op de bodem van het Markermeer
Meer lezen ›

Erfgoed ontwikkeling: Fort Sint Michiel versterkt Venlo

ADC Heritage onderzocht voor de Gemeente Venlo de economische meerwaarde van de resten van Fort Sint Michiel.

Het onderzoek geeft antwoord op twee vragen  ‘Hoe kan cultuurhistorie bijdragen aan de ontwikkeling van het Kazerne Kwartier? En wat is de toeristische  en economische meerwaarde van het fort Michiel voor Venlo én voor het Kazerne Kwartier?’

Economische meerwaarde

In het onderzoek is de economische meerwaarde van het erfgoed bepaald aan de hand van verschillende methodieken. Daarnaast vormen interviews met sleutelfiguren en referentieprojecten de basis van het onderzoek. ADC Heritage heeft binnen korte tijd een gefundeerd advies kunnen geven.

Achtergrond

In 2008 is een klein deel van het terrein van de Frederik Hendrikkazerne opgegraven. Tijdens deze opgraving werden dikke muren en sporen van een trap van het Fort Sint Michiel gevonden. Op basis van oude tekeningen en vervolgonderzoek is de exacte positie van het fort, een vijfpuntige ster gevonden. Fort Sint Michiel stamt uit 1641 en is het enig overgebleven Spaanse stenen fort in Nederland. Het ondergrondse muurwerk is goed bewaard gebleven. Naar aanleiding van deze vondst heeft de gemeente Venlo onderzoeksopdrachten  gegeven aan verschillende partijen. Ons onderzoek was er één van.

ADC rapport Venlo Fort Sint Michiel

            Bekijk het rapport

 

   Bekijk de documentaires
   over Fort Sint Michiel van
   Expeditie Limburg:

ExpeditieLimburg Fort Sint Michiel deel 1

ExpeditieLimburg Fort Sint Michiel deel 2