Nieuws & Opinie

17-12-2018. Westfriese boeren verzorgden in de Bronstijd samen weloverwogen de inrichting van het landschap
Meer lezen ›

19-10-2018. Toekenning SIM-subsidies archeologie 2018
Meer lezen ›

08-10-2018. Versterking Houtribdijk: hightecharcheologie op de bodem van het Markermeer
Meer lezen ›

Nota Erfgoedbeleid Gemeente De Bilt

ADC Heritage kreeg in 2013 van de Gemeente De Bilt de opdracht een Nota Erfgoedbeleid te maken. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met een projectgroep van de gemeente. In de nota is het erfgoedbeleid voor de komende acht jaar geformuleerd m.b.t. dat deel van het cultureel erfgoed dat bij de ruimtelijke ordening een rol speelt: archeologie, bouwhistorie en historische geografie. Het is een integraal beleidsadvies geworden. Met dit erfgoedbeleid wil De Bilt er op een eenduidige manier voor zorgen dat haar cultuurhistorisch erfgoed wordt behouden en wordt ontwikkeld, zodat ook toekomstige generaties er van kunnen blijven genieten.

Daarbij is ook aandacht besteed aan het zowel fysiek als ‘virtueel’ beleefbaar maken van de rijke cultuurhistorie bij het brede publiek en de geïnteresseerde betrokken inwoner. Zo krijgt het cultuurhistorisch erfgoed een prominentere rol in de samenleving waardoor er zowel op het gebied van educatie als op het gebied van behoud positieve effecten ontstaan.

Bekijk de pdf van De Nota Erfgoedbeleid van de Gemeente De Bilt of bekijk hem online op de website van gemeente.

Fort De Bilt, foto Paul van Galen, RCE
Fort De Bilt, foto Paul van Galen, RCE