Nieuws & Opinie

29-05-2018. Proefsleuven leggen geheime geschiedenis Heerlen bloot: 2000 jaar industrie en ambacht
Meer lezen ›

07-05-2018. Archeologisch onderzoek naar Romeins Heerlen
Meer lezen ›

20-04-2018. Tentoonstelling unieke archeologische vondsten van Romeins grafveld in Bemmel
Meer lezen ›

Cultuurhistorie Coevorden

ADC Heritage heeft de Cultuurhistorische Inventarisatie uitgevoerd voor de gemeente Coevorden. De gemeente Coevorden, 300 km2 in oppervlakte en 36.000 inwoners tellend in de 28 dorpskernen, zet in op een brede benadering van haar beleid voor het Cultuurhistorisch Erfgoed.

Voor de Cultuurhistorische Inventarisatie zijn drie inventarisaties gemaakt.

 Eerst is een landschappelijk georiënteerde archeologische verwachtingskaart en een archeologische beleidsadvieskaart opgesteld. Vervolgens is een kaart gemaakt van de historisch-geografische waarden, de historische landschapstypen en van de vegetatierelicten van vroegere cultuur- of natuurlandschappen. Als laatste is de gebouwde omgeving in kaart gebracht, compleet met de historisch bouwkundige waarde ervan.

De basis voor het cultuurhistorisch beleid van de gemeente.

ADC Heritage levert voor dit integrale project haar brede ervaring in advies en uitvoering op het gebied van archeologie en cultuurhistorie. Voor dit project werkten we ook samen met het Monumenten Advies Bureau uit Nijmegen.

Voor meer informatie kunt u ons bellen of mailen naar info@archeologie.nl

Ook kunt u kijken op de de website van de gemeente Coevorden.