Nieuws & Opinie

17-12-2018. Westfriese boeren verzorgden in de Bronstijd samen weloverwogen de inrichting van het landschap
Meer lezen ›

19-10-2018. Toekenning SIM-subsidies archeologie 2018
Meer lezen ›

08-10-2018. Versterking Houtribdijk: hightecharcheologie op de bodem van het Markermeer
Meer lezen ›

Voorzitterschap voorbereidingscommissies kwaliteitszorg

In 2016 treedt de Erfgoedwet in werking. De belangrijkste verandering voor de archeologie is daarin de vervanging van de opgravingsvergunning door een wettelijk geregelde certificering. Dit moet garanderen dat opgravingen volgens professionele normen worden uitgevoerd. Om deze normen uit te kunnen werken heeft in het Centraal College van Deskundigen Archeologie (CCvD) de de SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) gevraagd voorbereidingscommissies in het leven te roepen.

De voorbereidingscommissies, samengesteld door afgevaardigden namens belanghebbende partijen in de archeologie, hadden de opdracht om advies uit te brengen aan het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie. Op basis hiervan kon het CCvD vervolgens zijn besluiten nemen. In totaal werden vier commissies ingericht, die adviseerden over: de actoren in de KNA en de registratie van actoren, de reikwijdte van de certificering en kosten, het digitaal werken in de archeologie en over waterbodems.

Het voorzitterschap van de voorbereidingscommissies werd gedurende de gehele looptijd (2014 t/m 2016) ingevuld door Heritage, in de persoon van Renée Magendans.

Voorzitterschap voorbereiding Certificering