Nieuws & Opinie

12-09-2018. Marine Prehistory Sampler (MPS) wordt voor het eerst ingezet in het Markermeer
Meer lezen ›

29-05-2018. Proefsleuven leggen geheime geschiedenis Heerlen bloot: 2000 jaar industrie en ambacht
Meer lezen ›

07-05-2018. Archeologisch onderzoek naar Romeins Heerlen
Meer lezen ›

Voorzitterschap voorbereidingscommissies kwaliteitszorg

In 2016 treedt de Erfgoedwet in werking. De belangrijkste verandering voor de archeologie is daarin de vervanging van de opgravingsvergunning door een wettelijk geregelde certificering. Dit moet garanderen dat opgravingen volgens professionele normen worden uitgevoerd. Om deze normen uit te kunnen werken heeft in het Centraal College van Deskundigen Archeologie (CCvD) de de SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) gevraagd voorbereidingscommissies in het leven te roepen.

De voorbereidingscommissies, samengesteld door afgevaardigden namens belanghebbende partijen in de archeologie, hadden de opdracht om advies uit te brengen aan het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Archeologie. Op basis hiervan kon het CCvD vervolgens zijn besluiten nemen. In totaal werden vier commissies ingericht, die adviseerden over: de actoren in de KNA en de registratie van actoren, de reikwijdte van de certificering en kosten, het digitaal werken in de archeologie en over waterbodems.

Het voorzitterschap van de voorbereidingscommissies werd gedurende de gehele looptijd (2014 t/m 2016) ingevuld door Heritage, in de persoon van Renée Magendans.

Voorzitterschap voorbereiding Certificering