Middeleeuwen en stadskernonderzoek

Oldenzaal St Plechelmusplein   Opgraving St Plechelmusplein in Oldenzaal

In totaal zijn 2750 individuen opgegraven daterend van de 9e tot de 19e eeuw... Lees meer 

Verdronken stadsuitleg van Biervliet   Verdronken stadsuitleg van Biervliet

Op het onderzoeksterrein werden resten van een oude stadsuitleg gevonden... Lees meer 

Dorestad Wijk bij Duurstede   Dorestad Wijk bij Duurstede

De internationale, vroegmiddeleeuwse handelsnederzetting Dorestad kende zijn grootste uitbreiding in de latere 8e en vroege 9e eeuw... Lees meer

Arnhem kenniscluster   Kenniscluster Arnhem

In de historische binnenstad van Arnhem is een grootschalig archeologisch onderzoek uitgevoerd in opdracht van en in samenwerking met de gemeente... Lees meer 

Drechterland   Zuiderdijk Drechterland

Het archeologisch onderzoek aan de Zuiderdijk tussen Hoorn en Enkhuizen bood de kans om de ontwikkeling van de dijk in detail te bestuderen... Lees meer  

Terponderzoek in Wergea   Terponderzoek in Wergea

De vroegste tekenen van de strijd tegen het water... Lees meer