Arnhem Kenniscluster


Grootschalig archeologisch onderzoek is in de historische binnenstad van Arnhem uitgevoerd in opdracht van en in samenwerking met de gemeente. Het bouwblok gelegen tussen de Oude en Nieuwe Oeverstraat is vrijwel compleet onderzocht. Behalve restanten van laat- en postmiddeleeuwse woonhuizen aan de Oude Oeverstraat zijn ook sporen van ambachtelijke activiteiten aangetroffen, nl. ovens van bierbrouwerijen. In deze ovens werd het graan gemout, waarmee het bier gebrouwen werd. Ėėn van deze ovens is tijdens het onderzoek in zijn geheel gelicht en zal te zijner tijd tentoongesteld worden.

Achter de huizen, ter hoogte van de Nieuwe Oeverstraat, is de loop van de voormalige Jansbeek, een in de Late Middeleeuwen gegraven afwateringskanaal, aangesneden. Grote verrassing was het aantreffen van een deel van de laat-middeleeuwse stadsmuur. Hiervan was wel bekend dat deze ter hoogte van de Nieuwe Oeverstraat gesitueerd moest worden, maar niet zeker was of deze ook tijdens het onderzoek aangesneden zou worden. Uiteindelijk bleek dit in de zuidwesthoekvan het terrein wel het geval. Behalve de stadsmuur werd hier mogelijk ook een deel van een postmiddeleeuws bolwerk aangetroffen.

Uit de bij de huizen behorende beerputten is een grote hoeveelheid laat- en postmiddeleeuws aardewerk verzameld. Onder de huizen zijn verder sporen aangetroffen van de middeleeuwse pre-stedelijke nederzetting.  

Arnhem Kenniscluster 1

Arnhem Kenniscluster 2

Arnhem Kenniscluster 3

Arnhem Kenniscluster