Dorestad Wijk bij Duurstede

In de afgelopen jaren is op verschillende locaties binnen Wijk bij Duurstede onderzoek verricht naar het vroegmiddeleeuwse Dorestad. Deze internationale handelsnederzetting kende zijn grootste uitbreiding in de latere 8e en vroege 9e eeuw.

Bij het onderzoek dat door het ADC is uitgevoerd op het voormalige Veilingterrein zijn sporen van het begin van de nederzetting aangetroffen. Het gaat daarbij om drie erven met vermoedelijk bijbehorende begravingen die in de tweede helft van 7e en de 8e eeuw gedateerd kunnen worden. De bouwwijze en het begrafenisritueel wijzen op een sterke culturele band met het westelijk en deels ook noordelijk kustgebied. Na 750/770 vond in het onderzochte areaal uitbreiding van de nederzetting plaats. Deze uitbreiding is te relateren aan de bloeiperiode die Dorestad kende in de Karolingische tijd. Tijdens het onderzoek zijn uit deze periode enkele huizen aangetroffen en konden zeven erven worden gereconstrueerd. Ook kon vastgesteld worden dat binnen het onderzochte areaal ambachtelijke activiteiten ontplooid waren. Er zijn glazen kralen en voorwerpen van barnsteen gemaakt, stoffen van verschillende kwaliteiten  geweven en ijzeren voorwerpen gesmeed.

Bij in 2010 uitgevoerd onderzoek in de noordelijk randzone van Dorestad is verder een uit de Karolingische tijd daterend grafveld aangesneden. Hierin bleken 546 individuen begraven te zijn.

Dorestad 1 Foto-Winfried Leeman 
(foto: Winfried Leeman)

 Dorestad 3 Foto-Winfried Leeman 
(foto: Winfried Leeman)

 

Dorestad 2 Foto-Winfried Leeman
(foto: Winfried Leeman)