Prehistorie

Nijverdal RW 35 en Groene Mal   Nijverdal RW 35 en Groene Mal

In het verleden zijn beekdalen grotendeels aan de aandacht van archeologen ontsnapt... Lees meer

Oosterhout, De Contreie   Oosterhout, De Contreie

Tijdens de opgraving in Oosterhout, De Contreie werd in een kuil een vijftal potten gevonden... Lees meer

Enkhuizen Kadijken   Enkhuizen Kadijken

Ten noordwesten van de stad Enkhuizen, waar zich nu de nieuwbouwwijk ‘Kadijken’ bevindt, ligt een archeologisch waardevol terrein... Lees meer 

Didam Loilseveld   Loilse Veld Didam

De vroegste sporen uit het Loilse Veld dateren in de Midden-Bronstijd. Uit deze periode dateert een kuil met een opmerkelijke aardewerkconcentratie... Lees meer

Lomm Hoogwatergeul   Lomm Hoogwatergeul

De eerste drie fasen van archeologisch onderzoek in Lomm Hoogwatergeul hebben aanwijzingen opgeleverd voor een ritueel gebruik van het landschap... Lees meer