Lomm Hoogwatergeul

In dit uitgestrekte plangebied wordt meer ruimte voor de Maas gecreëerd, samen met zand- en grindwinning, recreatieve voorzieningen en natuurontwikkeling. In opdracht van DCM Exploitatie Lomm bv heeft ADC ArcheoProjecten vanaf 2004 grootschalig archeologisch onderzoek uitgevoerd. Bij aanvang van het onderzoek was de verwachting dat de uitgestrektheid van het plangebied de mogelijkheid bood om bewoningssporen over een lange periode in hun ruimtelijke samenhang te bestuderen.

Het onderzoek heeft verrassende resultaten opgeleverd. Voorafgaand aan het onderzoek was weinig bekend over het karakter van de activiteiten die mensen in het verleden op het laagterras van de Maas hebben ontplooid.

De eerste drie fasen van archeologisch onderzoek in het plangebied hebben aanwijzingen opgeleverd voor een ritueel gebruik van het landschap. Vanaf de Late Bronstijd tot in de Vroeg-Romeinse tijd heeft men hier vooral hun doden bijgezet in opeenvolgende kleine tot middelgrote grafveldjes.

Analyse van de inhoud van kuilen wees erop dat dit geen doorsnee huishoudelijk afval betrof, maar intentionele deposities van de resten van ceremoniële activiteiten waar enerzijds vuur en anderzijds eten en drinken een belangrijke rol in hebben gespeeld. De vondst van een goedgeconserveerd open luchtheiligdom uit de Midden- en Late IJzertijd is van internationale betekenis.

Een reconstructie van de landschaps- en vegetatieontwikkeling door de landschapsarcheologen van ADC ArcheoProjecten hebben belangrijke inzichten opgeleverd met betrekking tot de veranderingen die dit deel van het Maasdal in de loop der tijd heeft ondergaan.

Lomm Hoogwatergeul fase II

Lomm Hoogwatergeul fase II