Nijverdal RW35 combiplan en Groene Mal fase 2


In het verleden zijn beekdalen grotendeels aan de aandacht van archeologen ontsnapt. In Oost- en Zuid-Nederland ging de aandacht van archeologen hoofdzakelijk uit naar archeologische resten op de dekzandplateau’s. Impliciet leefde daardoor onder archeologen de veronderstelling dat beekdalen ‘leeg’ of tenminste archeologisch ‘oninteressant’ waren. In het afgelopen decennium hebben archeologen in toenemende mate aandacht gevraagd voor de archeologische resten in beekdalen.

In 2008 voerde ADC ArcheoProjecten in opdracht van Rijkswaterstaat een onderzoek uit op een rivierduin langs de rivier de Regge. Het onderzoek vond plaats in het tracé van een tunnel waarnaar de huidige Rijksweg 35 en de spoorlijn Almelo-Zwolle zullen worden verlegd. In dezelfde periode werd in opdracht van de gemeente Hellendoorn een begeleiding uitgevoerd op een locatie aangrenzend aan het rivierduin waar de Regge in het kader van natuurontwikkeling en vergroting van het waterbergend vermogen een natuurlijker verloop krijgt.

Het onderzoek leverde met onderbrekingen sporen van menselijke activiteiten op vanaf het Midden-Neolithicum tot aan de Nieuwe tijd. Door de onderzoeksresultaten te vergelijken met reeds bekende waarnemingen in het Reggedal ontstaat een beeld dat de Regge in opeenvolgende perioden vanaf de vroege prehistorie grote aantrekkingskracht op de mens heeft uitgeoefend om hier tal van activiteiten te ontplooien.

Nijverdal

Nijverdal