Grondafgravingen in Druten en West Maas en Waal

In verband met kavelaanvaardingswerken is op diverse percelen in de gemeentes Druten en West Maas en Waal grond afgegraven en zijn sloten verbreed. Dit gebied is rijk aan archeologische vindplaatsen en er liggen ook bommen en granaten uit de Tweede Wereldoorlog. Door een goede samenwerking tussen ADC ArcheoProjecten, explosievenexperts, de opdrachtgever en de bevoegde overheid zijn binnen zeer korte tijd de bewoningssporen in dit gebied in kaart gebracht.

In het najaar van 2012 is bureauonderzoek uitgevoerd naar tientallen locaties in beide gemeentes. De Maas en de Waal vormen de natuurlijke grenzen van het gebied. Tussen deze rivieren stroomden in het verleden een aantal andere rivieren. De afzettingen hiervan liggen in de ondergrond van deze gemeentes. De oeverwallen van die rivieren boden vanwege hun hoge en droge ligging gunstige vestigingsplaatsen. De lager gelegen komgebieden overstroomden regelmatig. Vee kon hier in drogere periodes grazen, maar permanente bewoning was niet mogelijk.

Op basis van het bureauonderzoek zijn diverse percelen uitgesloten van verder archeologisch onderzoek vanwege afgravingen of de onaantrekkelijke landschappelijke ligging. Op de plaatsen waar oevers van oude rivieren werden verwacht zijn vervolgens enkele honderden boringen gezet. Zo zijn mogelijke vindplaatsen in kaart gebracht.

Druten en West Maas en Waal © ADC

Druten en West Maas en Waal © ADC