Graven in Valburg Molenzicht

Op het grafveld van Valburg zijn in de zomer van 2010 crematiegraven, brandrestenkuilen, kringgreppels en aardewerkconcentraties aangetroffen. De graven dateren vanaf het einde van de 1e eeuw tot de tweede helft van de 3e eeuw. Het grafveld is gelegen op een flank van een rivierduin. Duidelijke begrenzingen van het grafveld zijn niet aangetroffen.

Vondsten Valburg

Opvallend is dat op dit grafveld vooral vrouwen en kinderen begraven zijn. Voor 27 van de 34 mogelijke graven is fysisch antropologisch onderzoek uitgevoerd. De determinaties van het geslacht resulteren in twaalf vrouwen, twee mannen en zeven volwassenen waarbij het geslacht niet determineerbaar is. Voor zes individuen is een skeletleeftijd te schatten die in de categorie niet-volwassen valt in te delen. In drie gevallen lijkt het om meer juveniele en jong volwassen personen te gaan. In twee andere graven gaat het om een jong kind en een baby van 1-2 jaar. In de groep volwassenen is voor vier personen geen nauwkeurigere schatting mogelijk dan een leeftijd ouder dan 20 jaar. Voor 16 volwassenen kan de leeftijd niet nauwkeurig worden bepaald. In tegenstelling tot Zoelen en Zaltbommel liggen op dit grafveld, voor zover onderzocht, geen kinderen onder 1 jaar begraven.
Omdat in het grafveld meer vrouwen en kinderen liggen begraven ten opzichte van (slechts twee) mannen, is het niet te bepalen of er een verschil in grafgiften is met betrekking tot de geslachten.
Er lijken wel verschillen te bestaan ten opzichte van leeftijd. Hierbij is door de tijd heen geen verschil waarneembaar en blijft het patroon gelijk. Deze patronen worden soms ook op andere grafvelden vastgesteld.
Jonge kinderen lijken in ieder geval een beker mee te krijgen in het graf. Tieners krijgen veelal een bord en een kruik. Bij de volwassenen is de tendens waargenomen dat hoe ouder de individu des te minder grafgiften hij of zij meekreeg in het graf. Hierop zijn natuurlijk uitzonderingen te noemen, namelijk CR15. In dit graf ligt een vrouw begraven van 30-50 jaar oud met acht grafgiften ten opzichte van een gemiddelde van 1,5 grafgift per individu van 30-50 jaar oud. Een algemene tendens lijkt op andere grafvelden dat vrouwen sowieso minder grafgiften meekregen dan mannen. Mogelijk betreft CR15 een begraven individu van enige betekenis?

Overzicht sporen Valburg

In Valburg zijn daarnaast ook nederzettingssporen aangetroffen bestaande uit (restanten van) twee huisplattegronden, waterputten, enkele kuilen en een paar greppels. Een klein deel hiervan (de meest oostelijke sporen) dateert ongeveer in dezelfde periode als het grafveld, namelijk Midden Romeinse tijd. Een groot deel van de bewoningssporen dateert echter in de Laat Romeinse tijd. De laatst genoemde sporen bevinden zich verspreid over het onderzoeksgebied en dus ook op het grafveld. 
De verwachting is dat de kern van de midden-Romeinse nederzetting meer naar het (noord)oosten gelegen heeft, aangezien er in het onderzoeksgebied geen huisplattegronden uit deze periode zijn aangetroffen.  Begrenzingen van de nederzettingen zijn niet aangetroffen.