Graven in Zoelen Scharenburg

In 2007 en 2008 hebben er opgravingen plaatsgevonden in Zoelen. Naast een gedeelte van een nederzettingsterrein is hier een bijna compleet grafveld uit de Romeinse tijd aangetroffen. Een deel van het grafveld is niet onderzocht omdat dit buiten het onderzoeksgebied ligt.
Op het grafveld zijn 34 crematiegraven, tien inhumatiegraven, 67 randstructuren en drie brandrestenkuilen gevonden. In een aantal gevallen is er meerdere graven binnen dezelfde kringgreppel waargenomen. Vijf van de inhumatiegraven worden in de Laat Romeinse tijd gedateerd. De andere crematie- en inhumatiegraven dateren voornamelijk uit de 2e eeuw, begin 3e eeuw. Graven uit de 1e eeuw ontbreken.
In 23 graven is minimaal één persoon begraven, in tien gevallen twee en in één kuil zijn drie individuen gevonden: één skelet van een man met crematieresten van een vrouw en een kind.  De dubbelgraven bestaan op één uitzondering na uit een volwassene met kind, waarvan twee graven met zuigeling. Bijzonder op deze opgraving  zijn de inhumatiegraven van vijf zuigelingen. Deze zijn in een vulling van een kringgreppel of tussen de kringgreppels bijgezet. Aan elk van deze begravingen lijkt bijzondere aandacht besteed. De baby’s liggen bijna allemaal in een kist (waarvan de verkleuring is aangetroffen) met daarbij één tot vier grafgiften.

Dit brengt het totaal aantal individuen op het grafveld op 55: 22 kinderen en 33 volwassenen. Bij 25 volwassenen kon ook een uitspraak over het geslacht gedaan worden: 13 vrouwen en 12 mannen.

Vlakfoto Zoelen

De laat-Romeinse inhumatiegraven zijn daar aangetroffen waar de kringgreppels slecht  geconserveerd waren.
Mogelijk waren de contouren van het kringgreppelgrafveld in de Laat Romeinse tijd niet meer goed zichtbaar en heeft men ervoor gekozen de personen aan de rand van het toen nog wel deels zichtbare grafveld te begraven. In tegenstelling tot de crematiegraven zijn deze individuen voornamelijk met metalen artefacten begraven. Koos men in de 2e en 3e eeuw voor een combinatie van beker, bord en kruik, in de Laat Romeinse tijd verkoos men fibulae, haarnaalden, een mes en een gesp. In één inhumatiegraf is een aardewerken potje (typisch laat-Romeins schelpgruis baksel) met een munt aangetroffen. Het vijfde inhumatiegraf stelt ons voor een raadsel. In een kuil met veel verbrandingsresten is een skelet van een volwassen man aangetroffen, zonder bijgiften.

Crematiegraf Zoelen

In de kuil zijn wel crematieresten van twee individuen gevonden en een aardewerkfragment dat aan aardewerk uit een crematiegraf past. Mogelijk betreft de begraven man een mislukte crematie uit de Midden-Romeinse tijd of een bewuste begraving uit de Laat-Romeinse tijd waarbij toevalligerwijs een crematiegraf is geraakt.

Vondsten Zoelen