Nieuws & Opinie

22-01-2018. Draagvlak voor archeologie toegenomen
Meer lezen ›

21-12-2017. Het ADC wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond Nieuwjaar!
Meer lezen ›

14-12-2017. Unieke samenwerking archeologisch bedrijfsleven
Meer lezen ›

Herstelproject Tabaksplantage Utrechtse Heuvelrug

Onlangs hebben medewerkers van Erfgoedbeheer op Plantage Willem III bij Rhenen herstelwerk begeleid aan een aantal grafmonumenten die door eeuwenlang grondgebruik waren beschadigd.

Omstreeks het midden van de 17e eeuw werd op de zuidhelling van de Utrechtse Heuvelrug tabak verbouwd. Opwarming van de bodem dankzij de beschutte ligging maakte dat mogelijk. Tijdens de Napoleontische periode verminderde de teelt door strenge regelgeving om na 1813 weer op te bloeien. Begin 20ste eeuw kwam een eind aan de tabaksteelt op de Heuvelrug.

De tabakstelers waren niet de eersten die de zuidflank van de stuwwal in cultuur brachten. Zo’n 3500 jaar eerder hadden prehistorische boeren de gronden uitgekozen om er landbouw te bedrijven. Hoe we dat weten? Van die bewoning uit het grijze verleden resten nog een aantal grafheuvels. Aangelegd op markante punten in het terrein, zoals aan weerszijden van een uitgestrekt smeltwaterdal. Het Utrechts Landschap heeft dit geologisch fenomeen uit de voorlaatste IJstijd enkele jaren geleden vrijgemaakt van bos om het beter te laten zien.

De grafheuvel werd doorsneden door een bosweg
De grafheuvel werd doorsneden door een bosweg

Na herstel is het pad omgelegd
Na herstel is het pad omgelegd