De ontwikkeling van de Noordelijke Maasvallei door de eeuwen heen in beeld

Onlangs verscheen een rapport over een omvangrijk verkennend archeologisch onderzoek door ADC ArcheoProjecten van het landschap langs de Maas. In ADC Monografie 19 wordt beschreven hoe het landschap van de Maas tussen Roermond en Mook in de afgelopen vijftienduizend jaar is veranderd.

Het prospectie-onderzoek werd in opdracht van de Provincie Limburg in 18 plangebieden tussen Roermond en Mook uitgevoerd. Het resultaat is een schat aan gegevens over de ontwikkeling van de rivierterrassen van de Maas. Met name de vele luminiscentie (OSL)- en koolstof (14C) dateringen hebben hieraan bijgedragen.

De belangrijkste conclusie is dat vanaf de IJzertijd nieuwe kronkelwaard-ruggen zijn gevormd langs de Maas, waardoor bewoning op de oevers niet meer mogelijk was. De bewoning was vanaf die tijd wel mogelijk op de hoger gelegen rivierterrassen.

ADC monografie 19 is te bestellen bij SPA Uitgevers.

De noordelijke Maasvallei door de eeuwen heen