Romeins aardewerk uit Zaltbommel

In Zaltbommel zijn op bedrijventerrein ‘De Wildeman’ vier nederzettingen en een centraal gelegen grafveld uit de Romeinse periode opgegraven. De opgraving vond plaats vanwege uitbreiding van het terrein. Het grafveld was van de eerste helft van de 1e eeuw tot het begin van de 3e eeuw in gebruik. De bewoners van de nederzettingen, uit verschillende perioden, zijn hier gecremeerd of begraven. Vanaf het begin van de 2e eeuw gaf men de dode een soort standaardinventaris mee, bestaande uit een kruik, een beker en een bord. Sommige graven bevatten twee of drie standaardinventarissen; hier zijn meerdere personen bijgezet in één graf of de status van de overledene bracht dat met zich mee. 

In de nederzettingen is heel divers aardewerk opgegraven, dat wel vaak in dezelfde periode kon worden gedateerd. Zo is in één van de nederzettingen ruim 10 kilo aan fragmenten van zoutcontainers aangetroffen. Zout was een kostbaar product dat deel uitmaakte van de soldij voor soldaten. In combinatie met de grote hoeveelheid kommetjes van terra nigra, een wat duurdere aardewerksoort, zegt dit mogelijk iets over de bewoners. Misschien behoorden de kommetjes tot de inventaris van een zouthandelaar die zich iets duurder aardewerk kon veroorloven dan zijn buren.

Zaltbommel De Wildeman Zoutcontainer © ADCZaltbommel De Wildeman terra nigra © ADC

Zoutcontainer en terra nigra-kommetje © ADC

Het aardewerk uit de nederzettingen bestond voor een groot deel uit zogenaamde ‘Bataafs Grijze Waar’. Dit is een regionaal product uit die tijd, waarover we nog niet veel weten. Met het onderzoek van de baksels en potvormen leverden specialisten van ADC ArcheoProjecten een bijdrage aan de kennis over dit type aardewerk. 

Zaltbommel De Wildeman Bataafs Grijze Waar © ADC

Chronologisch overzicht van baksels en potvormen van ‘Bataafs Grijze Waar’ (70-± 200 na Chr.) © ADC

 

Romeins aardewerk uit Zaltbommel © ADC

Standaardinventaris uit een Romeins graf uit Zaltbommel (© ADC)