Archeologisch onderzoek en advies

Archeologie is iets waar u rekening mee moet houden wanneer u op een terrein wilt graven of bouwen. Met de doorvoering van het Verdrag van Malta en de Omgevingswet bent u verplicht om eerst archeologisch onderzoek te laten doen. Toch hoeft u daar niet veel last van te hebben: het kan snel en efficiënt, en zonder dat ú iets hoeft te doen.

De archeologen en specialisten van ADC ArcheoProjecten snappen heel goed dat u snel verder wilt met uw project. U kunt van ons verwachten dat we doeltreffend, effectief en professioneel archeologisch onderzoek uitvoeren. Zoekt u een volledig gecertificeerd bedrijf dat alles voor u regelt rondom archeologie conform de erfgoedwet? Kies voor de deskundigheid van ADC ArcheoProjecten.

Wat kunnen wij voor u doen?

Voert u ´bodemverstorende graafwerkzaamheden´ uit? Dan moet u eerst archeologisch onderzoek laten doen. Benieuwd wat ADC ArcheoProjecten voor u kan betekenen?

Vooronderzoek & Advies

Opgraven doen we niet zomaar. We zoeken eerst uit of het wel nodig is. We beginnen met een bureauonderzoek : wat weten we al van deze locatie? Eventueel volgt een booronderzoek: hoe is de bodem opgebouwd? En komen er vondsten naar boven? Nog een stap verder leggen we proefsleuven aan. We kunnen u realistisch adviseren of een archeologische opgraving nodig is.

Veldonderzoek & opgraving

Afhankelijk van de kwaliteit van de archeologische resten bepaalt de bevoegde overheid of er moet worden opgegraven of niet. Worden de archeologische resten niet door uw werkzaamheden bedreigd, dan kan de bevoegde overheid adviseren tot behoud in situ en kunt u verder met uw project.  Anders volgt een opgraving of archeologische begeleiding van uw werkzaamheden.

Specialistisch onderzoek

We hebben diverse specialisten in huis om de opgravingsgegevens te kunnen onderzoeken. ADC heeft een eigen laboratorium voor de conservering en restauratie van kwetsbare vondsten. Tevens kunnen wij zorg dragen voor het beheer en herstel van archeologische monumenten. Voor u of uw bedrijf betekent dit dat we kwaliteit leveren, snelheid garanderen en een volledige service aanbieden. Alles onder één dak – dat scheelt tijd en geld! 

ADC_archeologie_map_yellow.jpg

ADC is dé specialist in Nederland op het gebied van onderwaterarcheologie

Wanneer de waterbodem wordt verstoord is professioneel onderzoek door maritieme archeologen nodig.  Scheepswrakken, resten van havens, kades, waterwegen en bruggen horen tot ons maritiem erfgoed, net als verdronken landschappen en dorpen. Door infrastructurele aanpassingen, zandwinning en de aanleg van windmolenparken vinden in de komende jaren veel ingrepen in waterbodems plaats. Schakel daarom ADC Maritiem vroeg in bij uw project zodat archeologisch onderzoek en uw uitvoeringsplanning goed op elkaar worden afgestemd. ADC is dé specialist in Nederland op het gebied van onderwaterarcheologie, waterbodems en scheepsarcheologisch onderzoek. We beschikken als enige archeologische bedrijf over onderwaterarcheologen die volgens de ARBO duikwetgeving zijn opgeleid.