Archeologische objecten zoals grafheuvels, ijzerkuilen, karrensporen en mottes kunnen nog goed zichtbaar zijn in het landschap. Onregelmatig onderhoud kan de objecten echter aan het zicht onttrekken. In enkele Gelderse gemeenten zijn om die reden door Erfgoedbeheer, in samenwerking met Landschapsbeheer Gelderland en de betreffende gemeenten, Archeologiewachten opgericht.

Een Archeologiewacht is een groep vrijwilligers die gemiddeld eens per maand bij elkaar komt om onderhoud te plegen op een archeologisch object. Medewerkers van Erfgoedbeheer verzorgden trainingen en instructie van de coördinator, en stelden het onderhoudsplan op. Onder aanvoering van de coördinatoren werken de groepen zelfstandig. Erfgoedbeheer biedt waar nodig ondersteuning. 

Opdracht: Gemeente Apeldoorn, Epe en Putten
Uitvoering: Irene Velthuis, Rob Datema (Erfgoedbeheer)