Maritieme archeologie

Onze geschiedenis is onlosmakelijk verbonden met water. Via het water zijn mensen, ideeën en goederen over de hele wereld vervoerd, uitgewisseld en verhandeld. Scheepswrakken, resten van havens, kades, waterwegen en bruggen horen tot ons maritiem erfgoed, net als verdronken landschappen en dorpen. Nederland heeft een rijke geschiedenis van maritiem erfgoed, zowel onder water als alle maritieme fenomenen erboven.  Door infrastructurele aanpassingen, klimaatveranderingen, zandwinning en saneringsverplichtingen vinden in de komende jaren veel ingrepen in waterbodems plaats. Schakel daarom ADC Maritiem vroeg in bij uw project zodat archeologisch onderzoek en uw uitvoeringsplanning goed op elkaar worden afgestemd. 

Maritieme archeologie, Uniek in Nederland

ADC ArcheoProjecten kreeg als eerste bedrijf in Nederland een vergunning voor maritieme opgravingen en is de enige archeologische onderneming met onderwaterarcheologen in dienst, opgeleid volgens de ARBO duikwetgeving. Daartoe is ADC Maritiem opgericht. ADC Maritiem is betrokken bij diverse grote nationale en internationale projecten en heeft inmiddels een brede expertise opgebouwd.

Brede maritieme expertise

Veel van de taken die ADC Maritiem uitvoert voor de maritieme archeologie zijn vergelijkbaar met de archeologie die ADC ArcheoProjecten op het land doet. Onze maritiem archeologen hebben veel ervaring met alle facetten en methodieken van het maritieme onderzoek. Daardoor is ADC Maritiem inzetbaar bij alle soorten maritiem onderzoek.

Maritieme expertise

  • Bureauonderzoek

  • Inventariserend veldonderzoek (opwaterfase)

  • Bemonstering diepe waterbodem (tot -16 meter) met de Marine Prehistory Sampler

  • Inventariserend en waarderend duikonderzoek (onderwaterfase).

  • Opgraving onder water 

  • Baggerbegeleiding en passieve archeologische begeleiding

  • Fysieke bescherming en monitoring 

  • Advies over archeologie onder water en onderzoek van de waterbodem

  • Onderzoek van scheepshout en scheepswrakken bij landopgravingen

  • Opstellen van Programma’s van Eisen (PvE)