ADC ArcheoProjecten schept duidelijkheid

ADC ArcheoProjecten staat al meer dan 20 jaar garant voor deskundig archeologisch onderzoek en advies. Zo scheppen we snel duidelijkheid voor bedrijven, overheid en particulieren. Uw belangen stellen wij voorop. Met hart voor het verleden en het oog op de toekomst.

adc archeoprojecten zakenpartner archeologische opgraving

Zakenpartner

Zaken doet u graag met een betrouwbare, professionele, en kundige partner. Graag een met veel ervaring en de juiste certificering (VCA & KNA). Met medewerkers die van aanpakken weten, realistisch archeologisch advies geven en beslissingsbevoegd zijn. U wilt een professionele zakenpartner die weet waar hij het over heeft. ADC ArcheoProjecten realiseert jaarlijks succesvol honderden projecten. Van een bureau onderzoek, boringen en proefsleuven tot grootschalige opgravingen.

drone.jpg

Innovator

Vernieuwing is het sleutelwoord voor goede bedrijfsvoering. Het ADC zoekt nieuwe technieken op,  toetst deze in de praktijk en werkt zo nodig aan efficiënte en doelmatige aanpassingen. Ons ambitieuze ICT-programma implementeert de nieuwste technieken om projecten hoogwaardig, wetenschappelijk én kostenbesparend af te ronden.

ADC Archeoprojecten inspirator archeologisch onderzoek

Inspirator

Onze medewerkers hebben passie voor hun vak en denken mee met u als opdrachtgever én bevoegde overheid om ons erfgoed op verantwoorde wijze te beschermen en voor het publiek toegankelijk te maken. We zoeken met u naar creatieve alternatieven voor opgraven. We vertellen ons verhaal, want erfgoed is van ons allemaal.

 

Missie en visie

ADC Bestaat uit ADC ArcheoProjecten en ADC Maritiem. Verder participeert ADC in Vlaams Erfgoed Centrum (VEC), Nationaal Museumfonds (NMF) en is een belangrijke sponsor van Huis van Hilde en de Stichting RoelBrandt. ADC is met 120 medewerkers een van de grootste archeologische bedrijven van Nederland.

We maken graag de geschiedenis completer

ADC ArcheoProjecten is een organisatie met hart voor het verleden en oog voor de toekomst. Door archeologisch onderzoek en de zorg voor het cultureel erfgoed wordt ons verleden zichtbaar, tastbaar en beter te begrijpen. Het verhaal achter de voorwerpen maakt de geschiedenis completer. Dit raakt, inspireert en verbindt mensen. Zo geeft het verleden betekenis aan het heden en vormt archeologie een bouwsteen voor ons cultureel erfgoed. Dit alles doen we op een maatschappelijk verantwoorde manier.

 

Raad van Advies & Raad van commissarissen

De Raad van Advies van ADC adviseert het management en vormt een klankbord waar we trots op zijn. De samenstelling van de raad weerspiegelt de positie die wij willen innemen in de archeologische wereld.

In de Raad van Advies hebben zitting

  • De heer prof. dr. Jan Kolen, hoogleraar en decaan Universiteit Leiden.

  • De heer prof. dr. Daan Raemaekers, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen.

  • De heer drs. ing. Henk van Zandvoort, voormalig directeur Bouwfonds Property Development.

  • Mevrouw drs. Corien Bakker, gemeentelijk archeoloog Den Haag.

In de Raad van Commissarissen hebben zitting

  • De heer mr. M.C. Udink

  • De heer C.F.J. Slager