_65A8839.jpg

Archeologie & Samenleving

Erfgoed is van iedereen. Maar het krijgt pas betekenis als we het verhaal erachter kunnen vertellen. Wat is dit voor voorwerp en door wie werd het gebruikt? En hoe kwam het hier terecht? Erfgoed illustreert ons verhaal, het zijn de plaatjes in ons eigen boek. Het is onze basis, al generaties lang. En als we er goed voor zorgen zal het verhaal nog heel lang verteld kunnen worden. Ook dat is waar ADC ArcheoProjecten veel belang aan hecht. Want wie zouden wij zijn zonder verleden?

Hecht u hier ook belang aan?

De geschiedenis van een gebied is voor veel bewoners en bedrijven heel belangrijk. Het zorgt voor betrokken bewoners en bedrijven. Erfgoed heeft het vermogen bezoekers en bewoners aan te spreken en te verbinden, het is een investering in de uitstraling en kwaliteit van het gebied. Daarnaast trekt archeologie veel positieve media aandacht. Met deze publiciteit kunt u uw voordeel doen. ADC ArcheoProjecten denkt graag mee over uw mediastrategie en kan u hierbij ondersteunen.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wetenschap

De basis van archeologie is wetenschap. Archeologie levert steeds weer nieuwe kennis op. ADC heeft de Stichting RoelBrandt opgericht die mogelijkheden voor zowel studenten als academici schept om deze archeologische data verder te bestuderen in de vorm van synthetiserend en promotieonderzoek. Ook begeleidt zij publieksactiviteiten en –evenementen om het maatschappelijk draagvlak voor archeologie te vergroten.

Publiek

Erfgoed is van ons allemaal. Het verbindt en geeft samenhang in de samenleving. De geschiedenis van een gebied is voor bewoners belangrijk. Laat ons het verhaal vertellen op een open dag. Maak erfgoed tastbaar met een tentoonstelling, een boekje of een aandenken op de bouwlocatie. Laat het publiek meegraven naar hun verleden. Betrokken bewoners zijn goud waard.

Pers

Archeologie is nieuws! Vondsten uit het verleden fascineren pers én publiek. Zorg dat u in beeld komt via tweets en andere social media. Voed de pers met beeld en informatie, vul uw website met verhalen uit het veld. Laat uw naam horen. We denken graag mee over een mediastrategie. Liever geen pers? Ook geen probleem. We informeren alleen als ú dat wilt.

ADC_archeologie_map_yellow.jpg

Stichting RoelBrandt

Door de bedrijfsmatige archeologie heeft de archeologische kennis een enorme vlucht genomen. Het ADC heeft Stichting RoelBrandt in het leven geroepen om ruimte te bieden aan de wetenschappelijke verwerking en uitbreiding van deze kennis en de vertaling ervan naar de maatschappij. Stichting RoelBrandt schept mogelijkheden voor zowel studenten als archeologen om diverse thema’s te bestuderen, maar kan ook publieksactiviteiten en –evenementen begeleiden om zo het maatschappelijk draagvlak voor archeologie te vergroten. Zo proberen we de verbinding te maken tussen professionele archeologie, wetenschap en de maatschappij.