Landschapsarcheologen

Het landschap en onze voedseleconomie vormden de context van ons bestaan. Hoe zag ons milieu er uit en waar leefden we van? Onze fysisch geografen en botanici vertellen van perioden van droogte en overstromingen, van boskap en ontginning, van planten van toen, en hoe een enkel achtergebleven pitje onze eeuwenlange handelsnetwerken prijsgeeft. Bovendien weerspiegelt de staat van organische resten de kwaliteit van andere vondsten in de grond. Een belangrijk gegeven tijdens het vooronderzoek!

Materiaalspecialisten

Voorwerpen van glas, aardewerk, bot, steen, metaal of zelfs leer en hout - onze materiaalspecialisten kennen ze als hun broekzak: hun functie, hun ouderdom, hun vervaardiging, hun bijzonderheden. Zij analyseren, beschrijven, dateren en interpreteren. Zo vertelt ook een kleine vondst een groot verhaal. Over leven en dood; rijkdom en armoede; handel en ambacht; tragedies en overwinningen.

Conservering en restauratie

Roest rust niet. Kwetsbare materialen zoals metaal, maar ook leer, hout, aardewerk en glas moeten worden behandeld, willen we ze behouden voor de toekomst. Oók als ze al lange tijd liggen opgeslagen in een depot. Conserveren is maatwerk. In ons conserveringslaboratorium worden vondsten schoongemaakt, geconserveerd en gerestaureerd. Daarna kunnen ze worden gebruikt voor tentoonstellingen, of veilig worden opgeslagen. 

Onderzoek, beheer en behoud van archeologisch erfgoed

Archeologisch onderzoek betreft soms ook resten bovengronds, zoals (restanten van) gebouwen. Deze worden onderzocht door bouwhistorici die de constructie, verbouwingen, functies, eigenaren en bewoners kunnen achterhalen. Andere boven- én ondergrondse cultuurhistorische monumenten, zoals grafheuvels, kasteelheuvels en Celtic fields, moeten regelmatig worden gecontroleerd  op verval en andere bedreigingen. Zorg voor deze monumenten betekent ook onderhoud, beheer en herstel. Heeft u een dergelijk monument op uw terrein? Ligt deze in de weg bij uw inrichtingsplannen? Wij hebben ideeën genoeg om het te integreren!