Stichting RoelBrandt

De Stichting RoelBrandt stelt zich tot doel de wetenschappelijke kennisvermeerdering als gevolg van archeologische activiteiten te vertalen naar het academische werkveld. De stichting wil het draagvlak voor archeologisch onderzoek stimuleren en vergroten. Daarmee sluit de stichting aan bij de idealen van een van de grondleggers van de bedrijfsmatige archeologie in Nederland, Roel Brandt, die tevens de eerste directeur was van ADC. 

De stichting biedt ruimte aan initiatieven in de vorm van wetenschappelijke studies, studies gericht op maatschappelijke archeologische onderwerpen en het organiseren van symposia of evenementen. Vanuit de stichting worden projecten uitgevoerd zonder winstoogmerk. De stichting is gelieerd aan het ADC, maar haar onderzoeksopdracht is veel breder. Zo kan nauw samengewerkt worden met universiteiten of andere bedrijven. 

Vanaf 2015 is de stichting in toenemende mate gericht geweest op de begeleiding van studenten en vrijwilligers en op promotieonderzoek van medewerkers van ADC ArcheoProjecten. Mede dankzij enkele aansprekende projecten in de afgelopen jaren blijkt ADC ArcheoProjecten steeds meer studenten te trekken die hun bachelor of master scriptie willen schrijven. 

Daarnaast is de Stichting RoelBrandt een samenwerking aangegeaan met Huis van Hilde en Vlaams Erfgoed Centrum (VEC). Deze samenwerking met Huis van Hilde en het Vlaams Erfgoed Centrum vormt een steeds bredere basis om de doelstellingen van de stichting te kunnen verwezenlijken. Mede hiervoor heeft de Stichting RoelBrandt in 2016 de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verkregen.

Doelstellingen van de Stichting RoelBrandt:

Versterking van wetenschappelijk profiel voor archeologen
• Versterking van wetenschappelijk profiel in samenwerking met de branche
• Ontwikkelen van nieuwe trends en technieken
• Vormen van een aantoonbare brug tussen professionele archeologie, wetenschap en maatschappij