In 2016 kwam, na intensief duikonderzoek, de IJsselkogge bij Kampen boven water. Het bijzondere wrak ligt inmiddels in een loods op de Bataviawerf in Lelystad om geconserveerd te worden. Jaren op de rivierbodem hebben vorm en constructie echter wel aangetast. Om de wetenschappelijke en maatschappelijke potentie van dit onderzoek verder te benutten is in het voorjaar van 2017 een onderzoek gestart gericht op een digitale reconstructie van het schip. Het onderzoek wordt gefinancierd door NWO, Gemeente Kampen, Provincie Overijssel, de aannemerscombinatie Isalacogghe, Samenwerkende Maritieme Fondsen en Batavialand.

Bij de reconstructie worden zowel traditioneel tekenwerk als innovatieve 3D technieken ingezet. Het reconstructieproces zal in detail worden vastgelegd, zodat toekomstige onderzoekers het kunnen herhalen. De modellen zullen met specifieke scheepsbouwkundige software worden gemaakt, wat het mogelijk maakt nautische berekeningen te maken. De eindproducten zijn een serie scheepsbouwkundige reconstructietekeningen, een 3D model en een Engelstalig artikel (te publiceren in het International Journal of Nautical Archaeology) waarin het hele proces van opgraving tot en met reconstructie wordt beschreven. De reconstructie zal ook van belang zijn voor het restaureren van de IJsselkogge, na conservering van het wrak. En een geslaagde restauratie draagt op zijn beurt bij aan de uiteindelijke presentatie van de kogge in een museale setting.

Opdracht: NWO, Gemeente Kampen, Provincie Overijssel, Samenwerkende Maritieme Fondsen, Combinatie Isalacogghe en Batavialand.
Uitvoering: W. Waldus (ADC ArcheoProjecten), A. van Holk (Batavialand), S. Vos (Baars-Cipro) & H.M. van der Velde (ADC ArcheoProjecten)