Sinds de lente van 2015 is Dalfsen een bekende naam in archeologisch Nederland. In die maanden werd een opgraving uitgevoerd van een grafveld uit de trechterbekerperiode (3400-2900 v. Chr.).  In de loop van het jaar daarop bleek dat de impact van de opgraving niet beperkt bleef tot de wereld van de archeologen maar dat ook de inwoners en de gemeente Dalfsen bijzonder enthousiast werden voor de resultaten van de opgraving. De vele initiatieven werden gebundeld in een programma dat de ‘schat van Dalfsen’ is genoemd. 

In de loop van 2017 diende zich een nieuwe kans aan om op te graven. Er werd besloten dat het publiek ook mee mocht doen; een grootschalige publieksopgraving volgde. In samenwerking met Gemeente Dalfsen, Universiteit van Groningen en Hogeschool Saxion hielpen de deelnemers mee met graven. De ene nog enthousiaster dan de andere. Waar de meeste opgravingen weer vrij snel vergeten worden, lijkt dit in Dalfsen veel minder het geval. Bijna drie jaar later raken nog altijd groepen mensen geïnspireerd door de resultaten van de bijzondere opgraving. Voor een belangrijk deel komt dit doordat de archeologie niet alleen een mooi verhaal wist te vertellen maar ook ruimte bood aan eigen initiatieven. Hierdoor kregen veel inwoners van Dalfsen het gevoel dat het ook echt hun eigen erfgoed betrof.

Opdracht: Gemeente Dalfsen
Uitvoering: N. Bouma (ADC ArcheoProjecten) en H. van der Velde (ADC ArcheoProjecten)