Eind 2015 begon ADC ArcheoProjecten samen met Archol aan een grootschalige opgraving in het tracé van de N23, een provinciale weg dwars door West-Friesland. Het was de kans om nog onbeantwoorde vragen over de bewoningsgeschiedenis van deze goed onderzochte regio te beantwoorden. Dankzij de samenwerking met de Universiteit Leiden (waar een door NWO gefinancierd onderzoek ‘Farmers of the coast’ loopt) lag hier het ideale scenario voor bijzondere resultaten.

In de loop van 2016 bleken de resultaten de hoge verwachting inderdaad waar te maken. Er is bijna 25 hectare onderzocht, waarbij meerdere huisplaatsen en grafheuvels zijn blootgelegd. Bijzonder was een grote depotvondst van bronzen voorwerpen uit de Late Bronstijd. De resultaten konden dankzij samenwerking met Huis van Hilde worden gepresenteerd aan het publiek. Op basis van een skelet werd een levensechte reconstructie gemaakt van een vrouw uit de Bronstijd. De depotvondst werd onthuld tijdens de Nationale Archeologiedagen die ook in Huis van Hilde georganiseerd werden. 

Opdracht: provincie Noord Holland
Uitvoering: A. Veldman (NMF-Huis van Hilde) en W. Roessingh (ADC ArcheoProjecten)