Opgraven

Als er moet worden opgegraven, betekent dat dan stagnatie? Misschien. Daarom is het van belang om het archeologisch onderzoek in een vroeg stadium in te plannen. Vaak kunt u sneller verder met uw project dan u denkt. En een opgraving kan ook kansen bieden: denk aan publiciteit, persberichten of het trekken van publiek. Mogelijkheden te over om u in de schijnwerpers te zetten! Liever geen aandacht? Dat kan natuurlijk ook – we maken alleen nieuws als ΓΊ dat wilt.

Begeleiden

In uitzonderlijke gevallen wordt een archeologische begeleiding toegestaan. Een archeoloog kijkt dan mee tijdens de werkzaamheden. Dat geeft nauwelijks oponthoud, want de kraan wordt alleen stilgelegd als er veel of bijzondere archeologische sporen aan het oppervlak verschijnen. Als de bevoegde overheid deze methode toestaat kan snel een archeoloog bij uw project worden ingezet.