ADC ArcheoProjecten staat al meer dan 20 jaar garant voor deskundig archeologisch onderzoek en advies, zowel nationaal als internationaal. Zo scheppen we snel duidelijkheid voor bedrijven, overheid en particulieren. Uw belangen stellen wij voorop. Met hart voor het verleden en het oog op de toekomst.

ADC_archeologie_map_red.jpg
 
ADC ArcheoProjecten Zakenpartner archeologisch onderzoek

Zakenpartner

Zaken doet u graag met een betrouwbare, professionele, en kundige partner. Graag een met veel ervaring en de juiste certificering (VCA & KNA). Met medewerkers die van aanpakken weten, realistisch archeologisch advies geven en beslissingsbevoegd zijn. U wilt een professionele zakenpartner die weet waar hij het over heeft. ADC ArcheoProjecten realiseert jaarlijks succesvol honderden projecten. Van een bureau onderzoek, boringen en proefsleuven tot grootschalige opgravingen.

ADC ArcheoProjecten innovator

Innovator

Vernieuwing is het sleutelwoord voor goede bedrijfsvoering. Het ADC zoekt nieuwe technieken op,  toetst deze in de praktijk en werkt zo nodig aan efficiënte en doelmatige aanpassingen. Ons ambitieuze ICT-programma implementeert de nieuwste technieken om projecten hoogwaardig, wetenschappelijk én kostenbesparend af te ronden.

ADC ArcheoProjecten tentoonstelling inspirator

Inspirator

Onze medewerkers hebben passie voor hun vak en denken mee met u als opdrachtgever én als bevoegde overheid om ons erfgoed op verantwoorde wijze te beschermen en voor het publiek toegankelijk te maken. We zoeken met u naar creatieve alternatieven voor opgraven. We vertellen ons verhaal, want erfgoed is van ons allemaal.

 
 

Snel weten waar u aan toe bent?

Zoekt u een volledig gecertificeerd bedrijf dat alles voor u regelt rondom archeologie? Kies voor de deskundigheid van ADC ArcheoProjecten. Wij staan u met raad en daad bij en passen het archeologisch onderzoek in binnen uw voorgenomen ontwikkeling. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?   

 
ADC_archeologie_map_yellow.jpg