Bureauonderzoek

Kaarten en rapporten over eerder onderzoek in de buurt van uw plangebied geven een eerste inzicht in wat er aan archeologie verwacht kan worden en of verder onderzoek eventueel noodzakelijk is. Laten deze bijvoorbeeld zien dat de grond hier al ernstig verstoord is, dan kunnen we de bevoegde overheid adviseren om het gebied vrij te geven. Is dit niet het geval, dan is de volgende stap een booronderzoek. 

Booronderzoek

Als blijkt dat er vondsten of sporen in de bodem van uw terrein aanwezig zijn, dan zal het advies aan de bevoegde overheid zijn om dit in kaart te brengen. Dan zoeken we naar aanwijzingen aan het oppervlak (kartering) of zetten we boringen om de bodem te verkennen. Om tijd en kosten te besparen wordt een booronderzoek vaak in combinatie met een bureauonderzoek uitgevoerd.

Proefsleuven

Wanneer er een archeologische vindplaats op uw terrein ligt, dan wordt met proefsleuven (‘kijkgaten’) bekeken wat de conditie hiervan is. Bij sterk verstoorde grond en slecht bewaarde resten kan het advies luiden om verder onderzoek te staken en kunt u verder met uw plannen. Is de vindplaats goed bewaard en moeten de resten behouden blijven, dan bepaalt de bevoegde overheid de verdere aanpak: opgraven of laten zitten (behoud in situ).

Advies

Archeologische resten blijven het best bewaard in de bodem (‘behoud in situ’). Dat kan betekenen dat u niet verder kunt met uw project. Maar geen zorgen - doorgaans weegt uw belang zwaar mee in het besluit en zijn er legio mogelijkheden om uw plannen toch door te laten gaan. Ingewikkeld? Soms wel. Maar u bent niet de enige die met de perikelen rond archeologie te maken heeft. Onze ervaring leert dat er talloze middenwegen zijn tussen de wet en uw belangen. Laat u goed voorlichten: een wijziging van uw plannen kan soms voordeliger zijn dan een opgraving! 

Beleidsadvieskaarten voor gemeenten

Hoe ga je als gemeente om met cultuurhistorisch erfgoed? Waarde- of beleidsadvieskaarten brengen archeologische en historische monumenten in beeld en zijn een belangrijk hulpmiddel bij het bepalen van archeologisch beleid. Ook voor publiek maken zij de geschiedenis van hun woongebied inzichtelijk!